THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

New Home 24H đang tuyển các vị trí như thợ hồ, phụ hồ, thợ sơn nước, thợ hàn sắt….lương thưởng hấp dẫn.